AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ερευνητές/ Τηλεφωνητές

Evresis Loyalty Management Ltd: Ζητούνται Ερευνητές/ Τηλεφωνητές – Λευκωσία

Η εταιρεία Evresis Loyalty Management LTD ενδιαφέρεται να προσλάβει ερευνητές/τηλεφωνητές πλήρους/μερικής απασχόλησης .

Προσφέρεται:
  • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
  • Ευέλικτα ωράρια.
Απαραίτητα προσόντα:
  • Γνώση αγγλικής γλώσσας
  • Ομαδικό πνεύμα
  • Καλή γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Άνεση και ευγένεια στην επικοινωνία

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: evresis@evresis.com.cy

με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 22747000