AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος/η Αποθήκης

iMinder Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος/η Αποθήκης – Λευκωσία

Ο τομέας Επιλογής Προσωπικού της iMinder Ltd, ενεργώντας για λογαριασμό πολύ γνωστής εταιρείας που δραστηριοποιείται με την αποθήκευση και διανομή τροφίμων με έδρα τη Λευκωσία, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της ακόλουθης θέσης.

Θέση: Υπεύθυνος/η Αποθήκης (Depot)  (ΚΩΔ: FM001)

Προσόντα:

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, κατά προτίμηση με εξειδίκευση σε Logistics/Mechanical Engineering/Supply Chain & Operations Management/Business Administration
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • 2-5 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστη χρήση Η/Υ και Microsoft Office
 • Εξοικείωση με συστήματα ERP ή/και WMS θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

Ενδεικτικά καθήκοντα και ευθύνες:

 • Εποπτεία ή/και υλοποίηση παραλαβών και τακτοποίησης προϊόντων
 • Ετοιμασία παραγγελιών αποστολής
 • Παραλαβή και έλεγχος επιστροφών
 • Εποπτεία ή/και υλοποίηση απογραφών
 • Αξιολόγηση δεικτών απόδοσης (KPIs)
 • Συντονισμός και εποπτεία υφισταμένων
 • Αξιολόγηση υφισταμένων
 • Λειτουργία WMS & ERP για τις σχετικές εντολές κινήσεων και χρήση δεικτών
 • Εργασία σε ευέλικτο ωράριο με βάρδιες

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Αυξημένες ικανότητες οργάνωσης, επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Αυξημένες ικανότητες διαχείρισης και παρακίνησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Άριστες Διοικητικές ικανότητες
 • Οργανωτικό και αναλυτικό πνεύμα
 • Προσήλωση στην επίτευξη στόχων

Παροχές

 • Ελκυστικός  μισθός άνω του μέσου όρου της αγοράς και αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
 • 13ος μισθός
 • Ταμείο προνοίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι και τις 26/12/2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@iminder.com.cy  με τίτλο:”FM001 – ANERGOSJOBS.COM”

Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα ειδοποιηθούν. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν ως άκρως εμπιστευτικές.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA