AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γεωπόνος

Alion Vegetables & Fruit Co Ltd: Ζητείται Γεωπόνος – Λευκωσία

Σκοπός θέσης

Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση της εφαρμογής φιλοπεριβαλλοντικών, ασφαλών και σωστών πρακτικών καλλιέργειας και προγραμμάτων γεωργικής ανάπτυξης ούτως ώστε να βελτιωθεί, να αυξηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η γεωργική παραγωγή της εταιρείας.

Ευθύνες

 • Μεταφέρει τη στρατηγική του τμήματος στους εργάτες γεωργίας και διασφαλίζει την επιτυχή υλοποίησή της
 • Υποδεικνύει στους εργάτες τον καλύτερο τρόπο καλλιέργειας των φυτών ανάλογα με το κλίμα και το έδαφος της κάθε περιοχής
 • Επιδιώκει να προλάβει και να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες ασθενειών στα φυτά
 • Εντοπίζει έγκαιρα τις ασθένειες και εφαρμόζει τους κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισής τους
 • Διενεργεί ελέγχους με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και αναζητεί συνεχώς νέους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας
 • Επιβλέπει την τήρηση αρχείων στην παραγωγική διαδικασία
 • Προωθεί την ασφάλεια και υγεία στο χώρο εργασίας
 • Καθοδηγεί, εκπαιδεύει και αξιολογεί τους εργάτες γεωργίας
 • Διασφαλίζει πως οι εργάτες γεωργίας ακολουθούν τις οδηγίες που τους δίνονται, τόσο για τη δική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των προϊόντων που παράγονται
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαιτούμενη εκπαίδευση και άλλα προσόντα

 • Πτυχίο στη Γεωπονία ή άλλο σχετικό κλάδο
 • Μεταπτυχιακό σε σχετικό κλάδο θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Εγγεγραμένος στο μητρώο Γεωπόνων
 • 2 χρόνια πείρας σε σχετική θέση

Απαραίτητες δεξιότητες

 • Πολύ Καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Word, Excel, PowerPoint)
 • Άριστες επικοινωνιακές και διοικητικές δεξιότητες
 • Πολύ καλή γνώση της φύσης και των διάφορων λιπασμάτων, φυτοφαρμάκων , γεωργικών μηχανημάτων κ.τ.λ.
 • Αγάπη για την φύση
 • Ικανότητες ενθάρρυνσης και ενεργοποίησης του προσωπικού για υψηλότερες αποδόσεις
 • Οργανωτικές δεξιότητες και αποτελεσματική διαχείριση χρόνου
 • Ικανότητα ορθής λήψης αποφάσεων
 • Κριτική σκέψη
 • Ηθική και εχεμύθεια
 • Αξιοπιστία
 • Ομαδικότητα

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι/ες όπως στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο careers@alionveg.com με τίτλο:”Γεωπόνος – ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA