AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε.: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Το δικηγορικό γραφείο ΑΝΔΡΕΑΣ Ι. ΚΑΡΥΔΗΣ & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. με έδρα στη Λευκωσία, ζητά ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ για πλήρη απασχόληση.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε δικηγορικό γραφείο.
  • Τίτλος ή πτυχίο κολλεγίου ή άλλης αντίστοιχης σχολής γραμματειακών σπουδών.
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
  • Γνώση σε εργαλεία MicrosoftOfficeκαι άριστη γνώση Η/Υ.
  • Γνώση χρήσης λογισμικού διαχείρισης δικαστηριακών υποθέσεων.
  • Σύνταξη, δακτυλογράφηση εγγράφων, εντύπων, συμβολαίων, δικογράφων.
  • Καλές οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες, καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση (Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων).
  • Ικανότητα στη διαχείριση πολλαπλών εργασιών και προθεσμιών, καθώς και ιεράρχησης προτεραιοτήτων.
  • Ακεραιότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμός.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@karydes.comμε τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”  το αργότερο μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 2021.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εχεμύθειας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA