AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Orchestra: Θέση Εργασίας

Orchestra: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Πωλήτρια

Το κατάστημα ORCHESTRA Έγκωμης ζητά να προσλάβει πωλήτρια για πλήρη απασχόληση.

Απαιτούμενα προσόντα:

•ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1 χρόνου

•Άριστη γνώση ΜS office

•Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας

•Επικοινωνιακή ικανότητά

•Ευχάριστη προσωπικότητα

•Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

•Συνεχή εκπαίδευση

•Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

• Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών

• Κοινωνική Ασφάλιση

Για περαιτέρω πληροφορίες στο τηλέφωνο 99628798

Email: pantheowhisper@gmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA