AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Καθαρίστριες

Globe Williams Facility Management Ltd: Ζητούνται Καθαρίστριες – Λευκωσία και Λεμεσός

H Globe Williams Facility Management Ltd ζητεί να προσλάβει καθαρίστριες για Λευκωσία και Λεμεσό.

Οι θέσεις είναι για Τραπεζικά καταστήματα και Γραφεία.

Η εργασία είναι πενθήμερη.
Θέσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης.

Καθήκοντα
• Καθαρισμός χώρων, σκούπισμα, σφουγγάρισμα, άδειασμα καλάθων γραφείων, απολύμανση χώρων υγιεινής
Απαραίτητα προσόντα
• Να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο
• Να μιλούν την Ελληνική γλώσσα
• Κάτοχοι άδειας Οδηγού
• Να μπορούν να μεταβαίνουν στην εργασία με δικό τους όχημα, όπου οι δημόσιες συγκοινωνίες δεν εξυπηρετούν.

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται όπως αποστείλουν σύντομο βιογραφικό στο email: loukisa@globewilliams.com αναγράφοντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρονται ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το αριθμό 22765360