AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Άτομο για Λογιστικά/ Γραμματειακά

TOP Pro Audit & Tax Ltd: Ζητείται Άτομο για Λογιστικά/ Γραμματειακά – Λεμεσός

Το γραφείο μας TOP PRO AUDIT & TAX LIMITED, με έδρα την Λεμεσό, ζητά να προσλάβει υπάλληλο για το τμήμα παροχής λογιστικών υπηρεσιών / Τμήμα υποδοχής.
Καθήκοντα
  • Διεκπεραίωση και καταχώρηση λογιστικών εγγραφών για πελάτες μας
  • Γενικά καθήκοντα γραμματέα
  • Ετοιμασία δηλώσεων Φ.Π.Α
  • Ετοιμασία μισθοδοσίας και κοινωνικών ασφαλίσεων
  • • Γενική Υποστήριξη λογιστηρίου πελατών
Απαραίτητη εκπαίδευση και προσόντα
  • Πολύ καλή γνώση λογιστικής, Φ.Π.Α και κοινωνικών ασφαλίσεων
  • Χρήση λειτουργικών συστημάτων του Windows Office & Open Office σε προϊόντα λογισμικού όπως Επεξεργασία Κειμένου, Λογιστικά Φύλλα και Βάσεις Δεδομένων
  • Δυνατότητα Προγραμματισμού εργασιών Αυτοματοποιημένου γραφείου (φαξ,scanner,φωτοτυπικού) χρησιμοποιώντας τοπικά δίκτυα Η/Υ και λογισμικό διαχείρισης σύγχρονου γραφείου
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση
Μισθός αναλόγως εμπειρίας και προσόντων.

Παρακαλώ όπως αποσταλούν βιογραφικά σημειώματα μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2021 στο email george.michael@topprocy.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για οποιαδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο 25737770 / Φαξ 25737870