AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Εταιρεία Μιτσίδης: Θέση Εργασίας

Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Βοηθός Διανομέας 

Η εταιρεία Μιτσίδης Δημόσια Εταιρεία Λτδ ζητά βοηθό διανομέα με έδρα στην Βιομηχανική περιοχή Ιδαλίου.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Λυκείου
  • Ευχάριστη προσωπικότητα, ομαδικό πνεύμα, πρόθυμος και υπεύθυνος
  • Εμπειρία στην διανομή τροφίμων ευρείας κατανάλωσης θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας. Και βασική γνώση Αγγλικής γλώσσας
  • Πελατοκεντρική προσέγγιση

Καθήκοντα:

  • Παραλαβή, φόρτωση και εκφόρτωση προϊόντων
  • Διασφάλιση σωστής διαχείρισης των προϊόντων κατά την μεταφορά τους
  • Σωστή και έγκαιρη διανομή των προϊόντων σύμφωνα με τα δελτία παραγγελιών

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών, αναλόγως προσόντων και πείρας, 13ος μισθός και Ταμείο Προνοίας.

Παρακαλώ αποστείλετε το βιογραφικό σας στο Email: HR@mitsidesgroup.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή στο τηλέφωνο 22572020