AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος Εργοταξίου

St. Chara Developers Ltd: Ζητείται Υπεύθυνος Εργοταξίου – Λευκωσία

Η εταιρεία St. Chara Developers Ltd ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ για πλήρη Απασχόληση.

Προσόντα:

• 3-5 χρόνια τουλάχιστον εμπειρία σε εργοτάξιο

• Ακεραιότητα χαρακτήρα

• Ισχυρή τεχνική κατανόηση και ενδιαφέρον στον τομέα των Κατασκευαστικών Έργων

• Οργανωτικές ικανότητες

• Ικανότητα εργασίας υπό πίεση και τήρηση προθεσμιών

Καθήκοντα:

• Έναρξη, συντονισμός και επίβλεψη εργασιών

• Έλεγχος Υπεργολάβων

• Έλεγχος Παραλαβής υλικών εργοταξίου

• Επίλυση προβλημάτων εργοταξίου

• Τήρηση χρονοδιαγράμματος εργασιών και παροχή αναφορών

• Εφαρμογή / Υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγων προσόντων και πείρας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το Βιογραφικό τους σημείωμα στο info@stchara.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 22496967.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA