AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Ταμίας

Food Boutique By Ttofas: Ζητείται Ταμίας – Λεμεσός

Η εταιρεία Food Boutique ενδιαφέρεται να προσλάβει Ταμία πλήρους απασχόλησης

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

Προσφέρουμε:

 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • Κοινωνική ασφάλιση
 • ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: epaminondamaria@hotmail.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 99696019

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA