AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Χατζηγιάννης Ε.Π.Ε: 2 Θέσεις Εργασίας

Χατζηγιάννης Ε.Π.Ε: 2 Θέσεις Εργασίας – Λεμεσός

1.  Υπεύθυνος Αποθήκης

Υπεύθυνος Αποθήκης παίζει σημαντικό ρόλο για μας, καθώς η σωστή λειτουργία μίας αποθήκης, αποτελεί τη βάση για την ομαλή λειτουργία της εταιρείας μας. Αν αυτός ο ρόλος πιστεύεις ότι σου ταιριάζει και μπορείς να ηγηθείς του τμήματος αυτού, αναμένουμε το βιογραφικό σου στο: hr@hadjiyiannis.com.cy

Καθήκοντα:

 • Ο προγραμματισμός, η διαχείριση και η κατανομή ανθρώπων και εργασιών ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη απόδοση και η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πελατών.
 • Η διοίκηση, η παρακίνηση, η εκπαίδευση και η ανάπτυξη της ομάδας αποθηκάριων
 • Η οργάνωση των αποθηκευτικών χώρων και η τακτοποίηση των ειδών σε αυτούς
 • Η επίβλεψη των παραλαβών, η συλλογή και εκτέλεση των παραγγελιών ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και άμεση παράδοση αυτών προς τους πελάτες
 • Η έκδοση των προαπαιτούμενων παραστατικών και ο συντονισμός και η οργάνωση της δρομολόγησης
 • Η συνεχής παρακολούθηση των ποσοτήτων και της ποιότητας των αποθεμάτων με σκοπό την πλήρη παρακολούθηση και αξιοποίηση τους
 • Οργάνωση απογραφών
 • Συνεχής βελτίωση των διαδικασιών, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και πρακτικών
 • Επικοινωνία με πελάτες για επίλυση προβλημάτων – παραπόνων
 • Προσήλωση στην επίτευξη των στόχων
 • Προώθηση ενός ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος.

Προσόντα:

 • Πτυχίο Logistics, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή παρεμφερές κλάδο θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν
 • Απαραίτητη η 3ης-5ης εμπειρία σε αντίστοιχη θέση μηχανογραφημένης αποθήκης
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ, ERP συστημάτων, WMS – Θέση – Ράφι
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Προσωπικά χαρακτηριστικά: Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, εργατικότητα, ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης και επίλυσης σύνθετων θεμάτων
 • Μεθοδικότητα, συνέπεια, ακρίβεια, προσοχή στη λεπτομέρεια
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Προσφέρονται:

 • Άριστο Περιβάλλον Εργασίας
 • Ελκυστικό Πακέτο Απολαβών
 • Προοπτικές Ανέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και αφού αξιολογηθούν, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα, για διευθέτηση συνάντησης.

Email: hr@hadjiyiannis.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”


2.  Purchasing Administrator

Ψάχνουμε Purchasing Administrator που θα ενταχθεί στην ομάδα μας. Αν πιστεύεις ότι έχεις τα προσόντα, στείλε τώρα το βιογραφικό σου στο: hr@hadjiyiannis.com.cy

Καθήκοντα:

 • Έλεγχος του στοκ της αποθήκης.
 • Καθημερινή καταχώρηση τιμολογίων στο σύστημα της εταιρείας.
 • Έλεγχος προτιμολογίων και εγγραφών προμηθευτών.
 • Έλεγχος αναμονών των φορτίων και ενημέρωση προς το προσωπικό της εταιρείας για τις παραλαβές.
 • Καταχώρηση κοστολογήσεων στο σύστημα.
 • Αρχειοθέτηση.
 • Οποιοδήποτε άλλο αίτημα παρουσιαστεί από το τμήμα αγορών.

Προσόντα:

 • Κάτοχος Διπλώματος ή Πτυχίου σε συναφή κλάδο
 • Άριστη γνώση ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
 • Ευχάριστη προσωπικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Καλή γνώση H/Y.

Προσφέρονται:

 • Άριστο Περιβάλλον Εργασίας
 • €1200-1300 + 13ος μισθός
 • Προοπτικές Ανέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν απόλυτης εχεμύθειας και αφού αξιολογηθούν, θα γίνει επικοινωνία με τους υποψήφιους που πληρούν τα προσόντα, για διευθέτηση συνάντησης.

Email: hr@hadjiyiannis.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA