AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Λογιστές/ Λογίστριες

Ελεγκτικό Γραφείο Α.Γ.Γεωργίου Λτδ: Ζητούνται Λογιστές/ Λογίστριες – Λευκωσία

Από ελεγκτικό Γραφείο στην Λευκωσία

Ζητούνται για  πλήρωση των ακόλουθων θέσεων :

Λογιστές/τριες επιπέδου IntermediateHigher

3 χρόνια τουλάχιστον πείρα απαραίτητη, μισθός αναλόγως προσόντων.

Για αποστολή email  4782cg@gmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Ωράριο εργασίας 08.00 -13.00  – 13.30 – 16.30

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA