AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Δήμος Σωτήρας: 2 Θέσεις εργασίας

Δήμος Σωτήρας: 2 Θέσεις εργασίας – Αμμόχωστος

1.  Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού). Περισσότερα εδώ

2.  Τεχνικός Μηχανικός 

Ο Δήμος Σωτήρας δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Τεχνικού Μηχανικού (Θέση Πρώτου Διορισμού). Περισσότερα εδώ

Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Σωτήρας, Αρχ. Μακαρίου Γ΄22 , 5390 Σωτήρα ή /και στο τηλέφωνο 23824444 κατά τις εργάσιμες μέρες  και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.sotira.org.cy.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα γραφεία του Δήμου Σωτήρας έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη Διεύθυνση, Δήμος Σωτήρας, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ΄ αρ. 22, 5390 Σωτήρα όχι αργότερο από τις 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00μμ.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA