AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Υπεύθυνος/η Γραφείου / Εξυπηρέτηση Πελατών

ΚΕΝΤΡΑ ΑΚΟΗΣ DR GEORGE: Ζητείται Υπεύθυνος/η Γραφείου / Εξυπηρέτηση Πελατών – Λευκωσία

Μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας στην Κύπρο επιθυμεί να προσλάβει
άτομο ως Υπεύθυνη/ο Γραφείου για πλήρη απασχόληση στη Λευκωσία.

Προσόντα

 • Κάτοχος διπλώματος ή πτυχίου
 • Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη εμπειρία σε καταρτισμό προγράμματος εργασίας, τήρηση ιατρικών αρχείων, διαχείριση ταμείου και εισαγωγή/επεξεργασία δεδομένων
 • Απαραίτητη η δυνατότητα επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά, τόσο στο γραπτό όσο και στον προφορικό λόγο
 • Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες

Καθήκοντα

 • Έλεγχος και επίβλεψη του προγράμματος εργασίας, των ιατρικών φακέλων, των εισπράξεων και της γενικότερης διαχείρισης του ταμείου
 • Συντονισμός καθημερινών δραστηριοτήτων και ραντεβού
 •  Παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτηση πελατών υψηλού επιπέδου
 • Διατηρεί και διαχειρίζεται όλα τα συστήματα αρχειοθέτησης
 • Εξασφαλίζει την διαρκή ικανοποίηση των πελατών αντιμετωπίζοντας και επιλύοντας τυχόν προβλήματα που προκύπτουν και συμβάλει στην ανάπτυξη και περαιτέρω βελτίωση της
 • Συμβολή στη διαχείριση social media όπως και σε διάφορες άλλες ενέργειες και δραστηριότητες

 Προσφέρουμε εξαιρετικό πακέτο απολαβών, συμπεριλαμβανομένης προμήθειας για την επίτευξη των στόχων σε ένα ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον με καθημερινές προκλήσεις. Εάν νιώθετε ότι μπορείτε να προσφέρεται εξαιρετική και αληθινή εξυπηρέτηση πελατών με εμπάθεια σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον, παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με τίτλο Υπεύθυνος Γραφείου / Εξυπηρέτηση πελατών στην ηλεκτρονική διεύθυνση despina@drgeorgehearingaids.com μέχρι της 30/11/2021.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA