AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

Σάντρος Δίκαιος Λτδ: Ζητείται Γραμματέας – Λάρνακα

Το ελεγκτικό γραφείο Σάντρος Δίκαιος Λτδ, δέχεται αιτήσεις για άμεση πρόσληψη γραμματέα για πελάτες τους στην Λάρνακα.

Οι υποψήφιες, οι οποίες θα κληθούν σε συνέντευξη από τη διεύθυνση του γραφείου, θα πρέπει απαραιτήτως, να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:

  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσα ( Ομιλία & Γραφή ).
  • Άριστη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών ( World, Outlook, Excel, Microsoft Office).
  • Άριστες οργανωτικές ικανότητες καθώς και δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση (Τήρηση Χρονοδιαγραμμάτων).
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών

Καθήκοντα και ευθύνες:

  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου και υποδοχής.
  • Ταξινόμηση και αρχειοθέτηση εγγράφων.
  • Άλλα θέματα διαχείρισης, όπως μπορεί να ζητηθούν από τον εργοδότη.

Προσφέρεται:

  • Μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.
  • Ευέλικτο ωράριο.
  • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.

Προηγούμενη πείρα σε ανάλογη θέση  θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@sandrodikaios.com  με τίτλο: ”Θέση Γραμματέα – anergosjobs.com”

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής και διακριτικής μεταχείρισης.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA