AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου

KESEA Ltd: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Λειτουργός Λογιστηρίου

Εκ μέρους ενός πελάτη μας, που δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής και συντήρησης ιδιωτικών σκαφών πολυτελείας παγκοσμίως, αναζητούμε Λειτουργό Λογιστηρίου, για τα γραφεία στη Λευκωσία.

Καθήκοντα:

 • Καταχώρηση λογιστικών βιβλίων εταιρείας
 • Διασφάλιση της ορθής τήρησης και ενημέρωσης των οικονομικών καταστάσεων
 • Υλοποίηση ή και παρακολούθηση διεκπεραίωσης συμψηφισμών των ταμείων, τραπεζών, προμηθευτών, χρεωστών ή και άλλων συνεργατών
 • Σύνταξη και ετοιμασία αναφορών προς την Διεύθυνση
 • Ετοιμασία πληρωμών προμηθευτών
 • Μερική βοήθεια προς τμήμα μισθοδοσίας
 • Επικοινωνία με τράπεζα/προμηθευτές
 • Έλεγχος για διασφάλιση της ακρίβειας τήρησης των οικονομικών στοιχείων και έγκαιρη προετοιμασία των αντίστοιχων δηλώσεων
 • Άλλα συναφή καθήκοντα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία σε παρόμοια θέση
 • Πτυχίο στην Λογιστική και Χρηματοοικονομικά ή και Δίπλωμα Higher στην Λογιστική
 • Πολύ καλές γνώσεις Microsoft Office (word, excel, outlook)
 • Γνώση λογισμικού E-SOFT θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Προσοχή στην λεπτομέρεια
 • Πολύ καλή οργάνωση εργασιών και διαχείριση χρόνου

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση careers@kesea.com.cy αναγράφοντας στο θέμα “Λειτουργός Λογιστηρίου”.