AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Εργάτης/ Εργάτρια

Enecon Mesogios Ltd: Ζητείται Εργάτης/ Εργάτρια – Λευκωσία

Η εταιρεία ENECON Mesogios Ltd με έδρα την Λευκωσία, αποκλειστικός αντιπρόσωπος ENECON Aμερικής, SPI Αμερικής και HEVADEX Βελγίου, ζητά για άμεση εργοδότηση Εργάτη/τρια. Το άτομο, αφού τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης, θα ασχολείται με την εφαρμογή των εξειδικευμένων (κυρίως πολυμερικών) υλικών τα οποία η εταιρεία μας αντιπροσωπεύει.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΥΘΥΝΕΣ
  • Εφαρμογή, αποθήκευση (τακτοποίηση/οργάνωση) προϊόντων
  • Διαδικασίες ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας
  • Παρουσίαση προϊόντων
ΠΡΟΣΟΝΤΑ
  • Ζήλο για μάθηση νέων υλικών και τεχνολογιών
  • Γνώση Ελληνικής γλώσσας.
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης.
  • Καθαρό ποινικό μητρώο
ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ
  • Μόνιμη πενθήμερη εργασία
  • 13ος μισθός
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να μας αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: repairs@enecon.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Για προσωπική συνάντηση μπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2210043 ή 99960046 (8:00πμ -6μμ).