AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης

Maouris Oikoset: Ζητείται Λειτουργός Αποθήκης – Λευκωσία

Η εταιρεία Maouris Oikoset, με έδρα τη Λευκωσία, κορυφαία εταιρεία στον τομέα των επενδύσεων τοίχων και δαπέδων, ειδών υγιεινής, κουζίνων και τεχνικών λύσεων, ζητά λειτουργό αποθήκης για το τμήμα Logistics.

Καθήκοντα – Αρμοδιότητες

 • Προετοιμασία παραγγελιών βάση πλάνου (Picking)
 • Τοποθέτηση υλικών σε παλέτες μεταφοράς
 • Έλεγχος υλικών πριν την φόρτωση
 • Καταμέτρηση υλικών στα ράφια (Stock Taking)
 • Παραλαβή Εμπορευμάτων
 • Διαχείριση Επιστροφών
 • Τακτοποίηση ραφιών και υλικών βάση προδιαγραφών

 Προσόντα – Δεξιότητες

 • Ακρίβεια στην τήρηση του προγράμματος προετοιμασίας παραγγελιών
 • Ικανότητα εκτέλεσης πλάνου
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
 • Η άδεια χρήσης περονοφόρου (Forklift), θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 Απολαβές και Ωφελήματα

Η εταιρεία προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών, 13ο μισθό & ταμείο προνοίας με την πάροδο έξι μηνών συνεργασίας.

Υποβολή αιτήσεων μέσω email στο info@maourisoikoset.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA