AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Εργάτης Αποθήκης

Leo Patriotis Ltd: Ζητείται Εργάτης Αποθήκης – Λεμεσός

Η Εταιρεία  μας Leo Patriotis Ltd. που δραστηριοποιείται στον τομέα του Χοντρικού Εμπορίου  και Διανομής, αναζητεί Εργάτη Αποθήκης.

Καθήκοντα και Ευθύνες

Διαχείριση αποθεμάτων

Παραλαβή και επεξεργασία εισερχόμενων αποστολών

Διατήρηση της ροής των εμπορευμάτων

Εκφόρτωση αποστολών (container)

Μέτρηση παλετών, κιβωτίων, κουτιών

Τακτοποίηση κιβωτίων/ προϊόντων σε παλέτες

Διατήρηση αποθεμάτων στην αποθήκη και μετακίνηση προϊόντων για εκτέλεση παραγγελιών

Λειτουργία του περονοφόρου οχήματος και άλλου εξοπλισμού για τη διανομή, αποθήκευση και μεταφορά εμπορευμάτων και φορτίου από αποβάθρες φόρτωσης, οχήματα παράδοσης, χώρους αποθήκευσης

Μετακίνηση αποθέματος από τις αποθεματικές θέσεις αποθήκευσης προϊόντων σε τοποθεσίες συλλογής (αναπλήρωση αποθέματος)

Τοποθέτηση ετικετών σε παλέτες, ράφια

Υποβοήθηση στην φόρτωση εξερχόμενων αποστολών

Υποβοήθηση στην διαδικασία συλλογής προϊόντων από τα ράφια και την ολοκλήρωση παραγγελιών

Έλεγχος αποθέματος, καταμέτρηση αποθέματος

Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης και οργάνωσης

Απαιτούμενα Προσόντα

Γνώση χειρισμού μηχανημάτων αποθήκης/ περονοφόρου οχήματος

Άδεια οδήγησης (Κανονική, χωρίς βαθμούς ποινής)

Γνώση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές αποθήκης και ασφάλειας

Υπευθυνότητα, σοβαρότητα  και επαγγελματισμός

Απολαβές

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένου 13ου μισθού και Ταμείο Αδειών.

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σημείωμα σας (CV) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: marianna.nicolaou@patriotis.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

Φαξ: 25872175 ή στο Τηλέφωνο επικοινωνίας: 25872115

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού και η επικοινωνία θα γίνει μόνο για τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA