AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Universal Life: Θέση Εργασίας

Universal Life: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Λειτουργός Επιχειρησιακής Υποστήριξης

Η Universal Life ζητά να προσλάβει άτομο, για την πλήρωση της θέσης «Λειτουργός Επιχειρησιακής Υποστήριξης», στο Τμήμα Διαχείρισης Συμβολαίων στα Κεντρικά Γραφεία της Εταιρείας στην Λευκωσία. Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναφέρεται στον Επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Συμβολαίων και θα απασχολείται με εργασίες που αφορούν την διαχείριση των ασφαλιστικών συμβολαίων των πελατών της Εταιρείας, έχοντας ταυτόχρονα σημαντικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Τμήματος και στην βελτιστοποίηση των διαδικασιών του.

Κύρια καθήκοντα θέσης:

 • Διεκπεραίωση εργασιών που αφορούν την διαχείριση των ασφαλιστικών συμβολαίων των πελατών της Εταιρείας
 • Ετοιμασία αναφορών προς την Διεύθυνση σε σχέση με τα ασφαλιστικά συμβόλαια των πελατών της Εταιρείας και τις εργασίες του τμήματος
 • Αναθεώρηση και καταγραφή των διαδικασιών του τμήματος και διαμόρφωση εισηγήσεων με στόχο  τον επανασχεδιασμό/ βελτιστοποίησή τους
 • Συμβολή στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού του τμήματος, μέσω εντοπισμού και υποβολής εισηγήσεων για νέες λύσεις αυτοματοποιήσεων
 • Συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακού Μετασχηματισμού και το Τμήμα Τεχνολογίας & Πληροφορικής για σκοπούς αξιολόγησης και ανάλυσης των δυνατοτήτων και των περιορισμών των προτεινόμενων λύσεων
 • Συμμετοχή σε ομάδες παραμετροποίησης και έργα της Εταιρείας που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Τμήματος Διαχείρισης Συμβολαίων και διενέργεια ελέγχων των παραδοτέων
 • Οποιαδήποτε άλλα σχετικά καθήκοντα του ανατεθούν

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πανεπιστημιακό δίπλωμα, κατά προτίμηση στους κλάδους Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μαθηματικών, Στατιστικής, Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης (MIS) ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
 • Άνεση στη χρήση Η/Υ και πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office (Excel, Word, PowerPoint)
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (προφορική και γραπτή)
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια σχετική εμπειρία, κατά προτίμηση στην ασφαλιστική βιομηχανία
 • Εμπειρία στην εφαρμογή λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού και εμπειρία στη διαχείριση έργων θα θεωρηθούν πλεονέκτημα

Δεξιότητες και χαρακτηριστικά Προσωπικότητας

Το άτομο που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει ανεπτυγμένες αναλυτικές δεξιότητες και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να εστιάζει στο αποτέλεσμα.  Θα πρέπει επίσης να διαθέτει ανεπτυγμένες οργανωτικές, επικοινωνιακές και διαπροσωπικές δεξιότητες,  να επιδεικνύει ομαδικό πνεύμα και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τον χρόνο του έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στα πολλαπλά έργα και απαιτήσεις του ρόλου του, κάτω από αυστηρές προθεσμίες και στενά χρονοδιαγράμματα.

Απολαβές και ωφελήματα

Θα προσφερθούν ελκυστικές απολαβές αναλόγως προσόντων και άλλα ωφελήματα όπως ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη, 13ος μισθός, Ταμείο Αφυπηρέτησης και συμμετοχή στα ακόλουθα Ομαδικά Σχέδια που προσφέρει η Εταιρεία στο μόνιμο Προσωπικό της:

 • Ασφάλεια Ζωής (60 x μηνιαίο μισθό)
 • Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση για Πρόσληψη (επιλέγοντας την πόλη που τους ενδιαφέρει), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://career.unilife.com.cy μέχρι τις 7/11/2021.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Ποιοι είμαστε

H Universal Life ήταν η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία που ιδρύθηκε στην Κύπρο το 1970 με βασικό στόχο την ανάπτυξη και πρόοδο του ασφαλιστικού τομέα.  Έχοντας συμπληρώσει πέντε δεκαετίες ζωής και προσφοράς προς την οικονομία και την κοινωνία του τόπου μας, η Universal Life κατέστησε το όνομά της συνώνυμο με την ασφάλεια ζωής και υγείας στην Κύπρο.  H Universal Life είναι σήμερα μια από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες ζωής στην Κύπρο κατέχοντας μια ξεχωριστή θέση στον τομέα των υπηρεσιών.

Η Universal Life αποτελεί εργοδότης επιλογής για επίδοξους και καταξιωμένους επαγγελματίες και είναι η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία στην Κύπρο που έχει εξασφαλίσει την παγκοσμίου εμβέλειας πιστοποίηση Great Place to Work® η οποία αντανακλά την σημασία που δίνει η Εταιρεία στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο οι άνθρωποί της να νιώθουν ότι μπορούν να καινοτομούν, να αναπτύσσονται και να εξελίσσονται, λαμβάνοντας σεβασμό και νιώθοντας περηφάνια για το έργο που επιτελούν.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA