Monday , 25 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Γρηγόρης Μικρογεύματα: Θέση εργασίας

 

gregoris mikrogevmata (2)

Γρηγόρης Μικρογεύματα: Θέση εργασίας – Λεμεσός

Ζητείται δια άμεση πρόσληψη
Υπεύθυνος Καταστήματος
διά το κατάστημά μας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ  στο MY MALL Λεμεσού.
Μισθός αναλόγως προσόντων.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν στο e-mail  panaoulas@cytanet.com.cy ή στο τηλέφωνο 25 873797
__________________________________________________________________
Gregoris Mikrogevmata: Shop Supervisor – Limassol
We seek to employ with immediate effect a suitable person for the position of
shop supervisor
for our shop GREGORIS MIKROYEVMATA at MY MALL Limassol.
Remuneration according to experience and qualifications.
Interested applicants should communicate with us either to our e-mail  panaoulas@cytanet.com.cy or to our telephone 25 873797
Please follow and like us: