AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Τεχνίτες (μισθός €1.400 – €2.100)

Α&G powering construction: Ζητούνται Ηλεκτρολόγοι Τεχνίτες – Λεμεσός

Η εταιρεία Α&G powering construction ενδιαφέρεται να προσλάβει ηλεκτρολόγους τεχνίτες  για εργασία στην Κύπρο (Λεμεσός).
Προσόντα:
Γνώσεις στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Επιθυμητή η κατοχή τίτλου σπουδών ή σχετικού διπλώματος στον τομέα της ηλεκτρολογίας.
Υπευθυνότητα και επιμέλεια στην εργασία του/της
Ομαδικότητα
Καθήκοντα:
Εκτέλεση κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων βάσει σχεδίων και οδηγιών από τους υπευθύνους
Συνεργασία με τους συναδέλφους για την ομαλή εκτέλεση των ανατεθειμένων εργασιών.
Προσφέρουμε:
  • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης Bonus
  • Διαμονή
  • Ικανοποιητικό πακέτο καθαρών αποδοχών 1.400 – €2.100
Αποστολή βιογραφικών στον email:  elconcareer@gmail.com 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 0035796499424 , 2109813813