AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Frou Frou: Θέση Εργασίας

Frou Frou: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Ζυμωτής/ Ζυμώτρια

Ο Όμιλος Εταιρειών Φρου Φρου, ζητά για άμεση πρόσληψη προσωπικό για την θέση Ζυμωτή/τριας για πλήρη απασχόληση.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

  • Ετοιμασία ζύμης μπισκότων
  • Παρακολούθηση και Έλεγχος διεργασιών παραγωγής
  • Τήρηση διαδικασιών ISO και HACCP

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

  • Απόφοιτοι Σχολής Μέσης Παιδείας
  • Άτομο πρόθυμο, εργατικό και πειθαρχημένο
  • Άτομο συνεργάσιμο με δυναμικό χαρακτήρα
  • Προηγούμενη πείρα σε εργοστάσιο τροφίμων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Η πιο πάνω θέση προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών με προοπτική 13ου και 14ου μισθού, Ταμείο Προνοίας, Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και άλλα ωφελήματα. Το άτομο που θα επιλεγεί  θα τύχει εκτεταμένης εκπαίδευσης στο αντικείμενο που θα ασχοληθεί. Η πρόσληψη θα τελεί υπό δοκιμασία 6 μηνών.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Αιτήσεις συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι τις 31/10/2021 μέσω
ταχυδρομείου, φαξ ή 
email στη γραφεία της Εταιρείας Τ.Θ. 15029, 2660 Κοκκινοτριμιθιά, Λευκωσία, Τηλ.22835090, Φαξ.22835950emailinfo@froufrou.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA