AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προσωπικός Οδηγός

GAP Vassilopoulos Group: Ζητείται Προσωπικός Οδηγός – Λευκωσία

Η Manpower Cyprus, για λογαριασμό πελάτη της, Διεθνή Όμιλο Εταιρειών αναζητά υποψήφιο/α να καλύψει τη θέση του/της Προσωπικού/ης Οδηγού με έδρα τη Λευκωσία.

Το άτομο θα είναι υπεύθυνο για την καθημερινή διακίνηση πελατών και της Διοίκησης, την είσπραξη οφειλών,  αλλά και όποτε του ζητηθεί τη διανομή πακέτων και εγγράφων σε ιδρύματα, επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  • Πολύ καλή γνώση του οδικού δικτύου (συμπεριλαμβανομένου οδών και Τ.Κ.)
  • Προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 3 χρόνων σε παρόμοια θέση είναι απαραίτητη (προϋπηρεσία σε πρεσβεία θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
  • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία
  • Άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών
  • Εν ισχύ άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
  • Λευκό Ποινικό Μητρώο
  • Συστάσεις απαραίτητες

Απολαβές και Ωφελήματα

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως προσόντων

Αιτήσεις:

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στη διεύθυνση careers@manpower.com.cy αναφέροντας τον αριθμό της θέσης: MP-1020-PD – anergosjobs.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής διαχείρισης. Θα ειδοποιηθούν μόνο τα άτομα που θα επιλεγούν για προσωπική συνέντευξη.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA