AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

Βάσος Μαρκίδης Εστέιτς Λτδ: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λευκωσία και Λεμεσός

Η Εταιρεία Βάσος Μαρκίδης Εστέιτς Λτδ, μια απο τις μεγαλύτερες Εταιρείες στην Οικοδομική Βιομηχανία με έδρα την Λευκωσία ζητά για άμεση εργοδότηση Πολιτικό Μηχανικό.

Θέση Εργασίας: Πολιτικός Μηχανικός

Κατηγορία Απασχόλησης: Οικοδομές

Τύπος Απασχόλησης: Πλήρης

Κλάδος Απασχόλησης: Οικοδομική Βιομηχανία

Σκοπός της θέσης: Ο Πολιτικός Μηχανικός έχει την ευθύνη για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών σε διάφορα εργοτάξια της Εταιρείας σε Λευκωσία και Λεμεσό.

Καθήκοντα:

  • Οποιαδήποτε καθήκοντα απορρέουν από τη θέση του Μηχανικού Εργοταξίου και οτιδήποτε άλλο παρεμφερή προκύψει (όπως πχ προγραμματισμός και εκτέλεση εργασιών, επίβλεψη, παραγγελίες υλικών, επιμετρήσεις, ετοιμασία διατακτικών πληρωμών και τιμολογίων κ.τ.λ.)

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου ή Απόφοιτος ΑΤΙ του κλάδου Πολιτικής Μηχανικής με προηγούμενη πείρα τουλάχιστον 5 χρόνων στην επίβλεψη μεγάλων οικοδομικών έργων.
  • Άριστη γνώση Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Επικοινωνιακές δεξιότητες
  • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου
  • Έμφαση στη λεπτομέρεια

Θα εκτιμηθεί (επιπρόσθετα προσόντα)

  • Πείρα σε οικιστικές μονάδες (σπίτια – πολυκατοικίες)

Παροχές

  • Εργασία σε δημιουργικό δυναμικό περιβάλλον
  • Μισθός αναλόγως προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέσω

email: sales@vmestates.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” ή με φαξ στο 22343514.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν αυστηρής εμπιστευτικότητας.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA