AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Α. Μιντίκκης Λτδ: Θέσεις Εργασίας

Α. Μιντίκκης Λτδ: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία

1.  Συντηρητές

Η εταιρεία Α. Μιντίκκης ζητεί να προσλάβει.

Συντηρητές για τις μονάδες/παραγωγής της εταιρείας

  • Το Άτομο αυτό θα πρέπει να είναι απόφοιτος μηχανολογικής σχολής και να έχει γνώσεις ηλεκτρολογίας αλλά και γενικότερα πρακτική τεχνική κατάρτιση.

Μισθός και ωφελήματα αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας.

Αποτείνεστε γραπτώς/ email mintikkis@mintikkis.com.cy   θέση Συντηρητή – anergosjobs.com


2.  Τεχνικός 

Τεχνικό για το τμήμα επεξεργασίας και συσκευασίας σειράς προϊόντων της.

Καθήκοντα:

  • Ο επιλεγείς θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του εξοπλισμού, της συντήρησης, της τήρησης αποθεμάτων ανταλλακτικών καθώς και την συντήρηση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας της εταιρείας, που σχετίζεται με τον εξοπλισμό.

Προσόντα:

  • Το Άτομο αυτό θα πρέπει να είναι απόφοιτος μηχανολογικής σχολής και να έχει γνώσεις ηλεκτρολογίας αλλά και γενικότερα πρακτική τεχνική κατάρτιση.

Μισθός και ωφελήματα αναλόγως ικανοτήτων και εμπειρίας. 

Αποτείνεστε γραπτώς/ email mintikkis@mintikkis.com.cy   θέση Τεχνικού – anergosjobs.com


CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA