AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προϊστάμενη Γραφείου

Constantinou Bros Hotels: Ζητείται Προϊστάμενη Γραφείου – Πάφος

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο, Κύπρο, ζητά να προσλάβει�προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών της μονάδων:
Προϊσταμένη Γραφείου
Περιγραφή καθηκόντων:
* Γραμματειακή υποστήριξη
* Καθημερινή οργάνωση και διαχείριση εισερχόμενης / εξερχόμενης αλληλογραφίας, τηλεφωνικών κλήσεων και e-mail
* Παρακολούθηση και ενημέρωση αρχείων
* Σύνταξη επιστολών και αναφορών.
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
* Κάτοχος πτυχίου
* Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
* Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
* Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση
* Άριστη γνώση Η/Υ
Η εταιρία προσφέρει:
* Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων.
* Πολύ ευνοϊκούς όρους απασχόλησης.
* Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας.
* Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
* Διαμονή και ημιδιατροφή.
* Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης.
* Μακροχρόνια απασχόληση.
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο: hrcbh@cbh-cyprus.com  με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Ref.: Προϊσταμένη Γραφείου
Constantinou Bros Hotels
Διευθυντή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101, Πάφος