AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός

PMI (Project Management International) Ltd: Ζητείται Πολιτικός Μηχανικός – Λεμεσός

Η PMI (Project Management International) Ltd, εταιρεία διοίκησης/διαχείρισης κατασκευαστικών έργων και παροχής υπηρεσιών επιμετρητή ποσοτήτων και πολιτικού μηχανικού με έδρα τη Λεμεσό, ζητά να προσλάβει πολιτικό μηχανικό με σχετική εμπειρία στην διοίκηση και οικονομική διαχείριση έργων.

Προσόντα:

 • Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
 • Μεταπτυχιακό στον κλάδο Διεύθυνσης Έργων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
 • Προηγούμενη εμπειρία είναι απαραίτητη
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Καθήκοντα:

 • Συντονισμός και παρακολούθηση των ενεργειών όλων των εμπλεκομένων
 • Προγραμματισμός, συντονισμός και παρακολούθηση προόδου εργασιών
 • Παρακολούθηση αλληλογραφίας, συμβατικών εγγράφων, αιτήσεων και υποβολών
 • Ετοιμασία/παρακολούθηση προϋπολογισμών, εκτελεσθείσας εργασίας, απαιτήσεων, πληρωμών κλπ
 • Διοργάνωση συναντήσεων συντονισμού και προόδου, και τήρηση πρακτικών
 • Οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στις αρμοδιότητες διευθυντή έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: admin@pmi.com.gr με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

Civil Engineer

PMI (Project Management International) Ltd, a company in the fields of project management, quantity surveying and civil engineering services based in Limassol, seeks to employ a civil engineer with relevant work experience in project management and cost monitoring of projects.

Qualifications:

 • Degree in Civil Engineering
 • Post graduate degree in Project Management will be considered an additional qualification
 • Previous experience is required
 • Very good knowledge of the English language

Responsibilities:

 • Coordination and monitoring of actions of all involved parties
 • Scheduling, coordination , and monitoring of the progress of works
 • Monitoring of correspondence, contractual documents, claims and submittals
 • Preparation/monitoring of budgets, executed works, claims, payments etc
 • Hold coordination and progress meetings and taking/recording minutes
 • Any other duties falling under the responsibilities of a project manager

Those interested should sent CV by email to: admin@pmi.com.gr με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA