Friday , 22 June 2018
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Θέσεις Εργασίας σε Συμβούλιο Αποχετεύσεων

Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λευκωσίας: Ζητούνται Βοηθοί Γραμματειακοί Λειτουργοί – Λευκωσία Το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δύο μόνιμων θέσεων ΒΟΗΘΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ (Θέση Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α2: € 10.858, 10.950, 11.042, 11.134, 11.226, 11.371, 11.667, 11.963, 12.259, 12.555, 12.851, 13.157, 13.584 Α5 : € 11.773, 12.265, 12.757, 13.309, 14.020, 14.731, 15.442, 16.153, 16.864, 17.575, 18.286, 18.997, 19.708 Α7(ΙΙ): € 16.591, 17.420, 18.249, 19.078, 19.907, 20.736, ...

Read More »