Friday , 23 June 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Σεπτέμβριος 2016

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Σεπτέμβριος 2016 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Σεπτεμβρίου 2016, έφτασε τα 34.007 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Σεπτέμβριο 2016 μειώθηκε στα 37.115 πρόσωπα σε σύγκριση με 37.326 ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Αύγουστος 2016

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Αύγουστος 2016 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Αυγούστου 2016, έφτασε τα 35.786 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Αύγουστο 2016 μειώθηκε στα 37.244 πρόσωπα σε σύγκριση με 37.262 ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Ιούλιος 2016

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Ιούλιος 2016 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουλίου 2016, έφτασε τα 36.112 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούλιο 2016 μειώθηκε στα 37.162 πρόσωπα σε σύγκριση με 37.681 ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Ιούνιος 2016

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Ιούνιος 2016 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιουνίου 2016, έφτασε τα 35.265 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιούνιο 2016 μειώθηκε στα 37.734 πρόσωπα σε σύγκριση με 37.973 ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Μάιος 2016

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Μάιος 2016 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαϊου 2016, έφτασε τα 34.047 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Μάϊο 2016 μειώθηκε στα 37.996 πρόσωπα σε σύγκριση με 38.700 τον ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Απρίλιος 2016

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Απρίλιος 2016 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Απριλίου 2016, έφτασε τα 36.986 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Απρίλιο 2016 μειώθηκε στα 38.902 πρόσωπα σε σύγκριση με 39.801 ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Μάρτιος 2016

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Μάρτιος 2016 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου 2016, έφτασε τα 42.783 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Μάρτιο 2016 μειώθηκε στα 40.079 πρόσωπα σε σύγκριση με 40.999 ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Φεβρουάριος 2016

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Φεβρουάριος 2016 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Φεβρουαρίου 2016, έφτασε τα 45.961 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Φεβρουάριο 2016 μειώθηκε στα 41.238 πρόσωπα σε σύγκριση με 41.537 ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Ιανουάριος 2016

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Ιανουάριος 2016 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Ιανουαρίου 2016, έφτασε τα 45.969 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων τον Ιανουάριο 2016 μειώθηκε στα 41.600 πρόσωπα σε σύγκριση με 42.252 ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Δεκέμβριος 2015

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Δεκέμβριος 2015 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Δεκεμβρίου 2015, έφτασε τα 44.550 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Δεκέμβριο 2015 μειώθηκε στα 42.361 πρόσωπα σε σύγκριση με 42.418 ...

Read More »

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Νοέμβριος 2015

Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στην Κύπρο – Νοέμβριος 2015 Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Νοεμβρίου 2015, έφτασε τα 43.602 πρόσωπα. Με βάση τα στοιχεία διορθωμένα για εποχικές διακυμάνσεις που δείχνουν την τάση της ανεργίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων το Νοέμβριο 2015 αυξήθηκε στα 42.311 πρόσωπα σε σύγκριση με 41.767 ...

Read More »