Tuesday , 23 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Τράπεζα Κύπρου: Νέα Θέση Εργασίας

Bank of Cyprus

Τράπεζα Κύπρου: Ευκαιρίες εργοδότησης στην Υπηρεσία Εκτιμήσεων & Ακινήτων

Η Τράπεζα Κύπρου Δ.Ε. Λτδ ζητά άμεσα για εργοδότηση προσωπικό για την ενίσχυση της Υπηρεσίας Εκτιμήσεων & Ακινήτων.

ΕΥΘΥΝΕΣ & ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Καταρτισμός στρατηγικής για προώθηση προς πώληση ακινήτων στην Κύπρο και εξωτερικό.
  • Διενέργεια και παρακολούθηση due diligence για ακίνητα όλων των τύπων παγκύπρια.
  • Τακτικές και απευθείας συναντήσεις και διαπραγματεύσεις με πελάτες.
  • Ετοιμασία συμφωνιών αγοράς/πώλησης/ανταλλαγής/ενοικίασης/διανομής κλπ
  • Μεταβιβάσεις ακινήτων.
  • Διαχείριση ακίνητης περιουσίας.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ  Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα / Ανάληψη ευθύνης.  Ανάλυση και επίλυση προβλημάτων.  Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών.  Ανθεκτικότητα/Προσαρμοστικότητα.  Εξυπηρέτηση πελατών.  Επικοινωνία / Διαπροσωπικές σχέσεις.  Ομαδικότητα.  Ικανότητα διαπραγμάτευσης.

 

ΠΕΙΡΑ / ΓΝΩΣΕΙΣ  Πολύ καλή γνώση της κτηματαγοράς.  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.  Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office, Internet).  Πείρα σε παρουσιάσεις και σε εκθέσεις γραπτού λόγου τόσο στα Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Πτυχίο στον Τομέα Real Estate, Πολιτική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ  Προηγούμενη πείρα στην κτηματαγορά τόσο εντός Κύπρου όσο και στο εξωτερικό (Ελλάδα και Ρουμανία) θα θεωρηθεί ως πλεονέκτημα.

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα στη διεύθυνση hr@bankofcyprus.com το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 20/11/2015.

 

Περισσότερες Πληροφορίες εδώ

 

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

 

Please follow and like us: