Monday , 29 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέσεις Δικηγόρου και Ασκούμενου Δικηγόρου

yiota miltiadou llc

Yiota Miltiadou & Associates Ltd: Θέσεις Δικηγόρου και Ασκούμενου Δικηγόρου – Λευκωσία

Company name: YIOTA MILTIADOU & ASSOCIATES LLC
Address: 18, SOULIOU STREET 2018 STROVOLOS P.O. BOX 23622 1685 NICOSIA
Town: Nicosia
Phone: 22498134
Mobile: 99438824
Fax: 22313837
Contact person: MRS YIOTA MILTIADOU
E-mail address: ymiltiadou@cytanet.com.cy

 

Job title : ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Job description: ΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε – ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ – ΝΟΜΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ – ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ – ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Η Δικηγορική Εταιρία ΓΙΩΤΑ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε δέχεται αιτήσεις για άμεση πλήρωση κενής θέσης Δικηγόρου ως επίσης και θέση Ασκούμενου Δικηγόρου για το γραφείο της στη Λευκωσία.
Απαιτούμενα προσόντα Δικηγόρου:
1. Τουλάχιστον δύο έτη πείρα (εμφανίσεις στο δικαστήριο, σύνταξη δικογράφων και νομικών εγγράφων) ικανότητα έρευνας και μελέτης στο διαδίκτυο όπως Leginet, Cylaw, Lexis-Nexis, Westlaw ως επίσης ικανότητα έρευνας και μελέτης και σε νομικά βιβλία όπως Annual Practice, Halsbury’s Law of English.
2. Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος στην Κύπρο.
3. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών LLM και/ή LPC και/ή BVC θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.
4. Γνώση Εταιρικού Δικαίου (σύνταξη ιδρυτικών και καταστατικών εγγράφων, ψηφισμάτων, συμβολαίων και άλλων νομικών εγγράφων) θα θεωρηθεί επίσης επιπρόσθετο προσόν.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (γνώση της Ρωσικής γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ισχυρή αίσθηση της δέσμευσης και της ευθύνης, έχοντας την ικανότητα να εργάζεται με αφοσίωση και συστηματικά κάτω υπό πίεση χρονοδιαγραμμάτων.

Απαιτούμενα προσόντα Ασκούμενου:
1. Πτυχίο Νομικής
2. Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών.

Απολαβές και ωφελήματα αναλόγως προσόντων και πείρας.
Η θέση προσφέρει προοπτικές ανέλιξης.
Βιογραφικό σημείωμα μαζί με αντίγραφα πιστοποιητικών σπουδών παρακαλούμε όπως αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: ymiltiadou@cytanet.com.cy ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό: 22 313837.
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 22-498134, 99-438824.
Οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

Number of persons required: 2
Qualifications required: N/A
Other requirements: N/A
Location(s): Nicosia
Employment conditions: Full Time

 

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

Please follow and like us: