Tuesday , 23 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΘΟΚ: Ζητείται Υπεύθυνος Υποδοχής

thoc cyprus

ΘΟΚ: Ζητείται Υπεύθυνος Υποδοχής – Λευκωσία

Ο ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ζητεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος για αγορά υπηρεσιών Υπεύθυνου/νης Υποδοχής για τη θεατρική περίοδο 2015-2016.

Πληροφορίες όσον αφορά τα καθήκοντα, απαραίτητα προσόντα / δεξιότητες βρίσκονται αναρτημένα στα σχετικά έγγραφα πιο κάτω.

Η αποζημίωση για τις υπηρεσίες ανέρχεται στα €22 ανά παρουσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά απαραιτήτως σύντομο βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει τα ακαδημαϊκά τους προσόντα και μία πρόσφατη φωτογραφία τους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@thoc.org.cy όχι αργότερα από την

 

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου θα καλέσει τους υποψηφίους που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα σε ακροάσεις σε συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα για την οποία οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν εκ των προτέρων.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Απαραίτητα προσόντα / δεξιότητες:

1. Αποδεδειγμένες δεξιότητες/Εμπειρία επιτήρησης/διοίκησης τμήματος Υποδοχής.

2. Εμπιστοσύνη/εχεμύθεια, διακριτικότητα και ικανότητα στο χειρισμό ατόμων διαφορετικών ηλικιών και κουλτούρων.

3. Γνώση σε θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

4. Προθυμία να εκπαιδευτεί και να δρα ως Πρώτος Βοηθός καθώς επίσης να εκπαιδευτεί και στη χρήση πυροσβεστήρων.

5. Πολύ καλές γραπτές και προφορικές δεξιότητες επικοινωνίας.

6. Πολύ καλές δεξιότητες ομαδικής συνεργασίας.

7. Ικανότητα και προθυμία να αναλαμβάνει ευθύνες και να παίρνει αποφάσεις.

8. Πολύ καλή χρήση της Αγγλικής γλώσσας.

Πλεονέκτημα θα θεωρηθούν τα ακόλουθα προσόντα / δεξιότητες:

1. Προηγούμενη εμπειρία σε Καλλιτεχνικούς Οργανισμούς.

2. Κάτοχος άδειας οδήγησης.

3. Εκπαιδευμένος Πρώτος Βοηθός.

4. Εκπαιδευμένος στη χρήση πυροσβεστήρων.

5. Εμπειρία στη διοίκηση γραφείου, συμπεριλαμβανομένης γνώσης των προγραμμάτων Word και Excel.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

Please follow and like us: