Friday , 26 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ανόρθωση: Θέση Εργασίας

anorthosis fc

Ανόρθωση: Ζητείται Βοηθός Λογιστηρίου – Λάρνακα

Από την εταιρεία ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ (ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ) ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ γίνονται δεκτές αιτήσεις για τη θέση Βοηθού Λογιστηρίου στην εταιρεία:

1. Καθήκοντα και Ευθύνες
1.1 Λογιστικές εγγραφές
1.2 Λογιστική παρακολούθηση υπηρεσιών της εταιρείας
1.3 Τήρηση μισθολογίου, πληρωμές πιστωτών, εισπράξεις χρεωστών
1.4 Παρακολούθηση συνεργασίας με τραπεζικά ιδρύματα
1.5 Λογιστικά καθήκοντα σχετικά με υποχρεώσεις σε κρατικές υπηρεσίες
1.6 Λογιστική παρακολούθηση εκδηλώσεων και αγώνων
1.7 Συμμετοχή στην ετοιμασία οικονομικών καταστάσεων και προϋπολογισμών
1.8 Συμμετοχή στην ετοιμασία εγγράφων για τα οικονομικά κριτήρια ΟΥΕΦΑ και ΚΟΠ
1.9 Συμμετοχή στην ετοιμασία αναφορών προς τη Διεύθυνση και το ΔΣ
1.10 Υποστήριξη του έργου του Υπεύθυνου Λογιστηρίου
1.11 Άλλα συναφή καθήκοντα που περιοδικά αναθέτει ο Γενικός Διευθυντής ή και το Διοικητικό Συμβούλιο

2. Απαιτούμενα Προσόντα
2.1 Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στον Κλάδο της Λογιστικής. Μεταπτυχιακό πτυχίο ή/και άλλο επαγγελματικό δίπλωμα θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
2.2 Τριετής τουλάχιστον εργασιακή πείρα σε παρόμοια θέση.
2.3 Πολύ καλή γνώση λογιστικών προγραμμάτων και ηλεκτρονικών υπολογιστών (γνώση στα προγράμματα CYCOM θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
2.4 Ακεραιότητα χαρακτήρα,  οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
2.5 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.

3. Όροι Εργασίας
3.1 Μισθός αναλόγως προσόντων
3.2 Λεπτομέρειες θα δοθούν κατά τη διενέργεια προσωπικών συνεντεύξεων

4.  Αιτήσεις
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 19 Οκτωβρίου 2015 και είτε να παραδοθούν στα γραφεία της εταιρείας ή να αποσταλούν μέσω του ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@anorthosisfc.com

Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα πιστοποιητικών προσόντων.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΔΡΑ
Οδός Αντώνη Παπαδόπουλου 1
Τ.Θ. 40756, 6307 Λάρνακα – Κύπρος
Τηλέφωνο: 24821911
Τηλεομοιότυπο: 24635833

 

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

Please follow and like us: