Sunday , 28 May 2017
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Θέση στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό

kypriakos erithros stavros

Θέση στον Κυπριακό Ερυθρό Σταυρό: Ζητείται Λογιστής – Λευκωσία

ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ
Το Τμήμα Νέων του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού ζητά να προσλάβει ΛΟΓΙΣΤΗ
για τα Γραφεία του στη Λευκωσία:
ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
> Κάτοχος διπλώματος LCCI HIGHER ή BA στη Λογιστική
> Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
> Άριστη γνώση Η/Υ και προγραμμάτων όπως Microsoft Office (word, excel)
> Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής Γλώσσας
> Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
> Οργανωτικές ικανότητες
> Γνώσεις και εμπειρία σε λογιστικά λογισμικά
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:
> Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών Λογιστηρίου
> Ευθύνη σωστής και ολοκληρωμένης καταχώρησης των συναλλαγών
> Ετοιμασία λογιστικών καταστάσεων

 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο
email: youth@redcross.org.cy ή στο φαξ: 22662433 μέχρι 30 Οκτωβρίου 2015.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν πλήρους εμπιστευτικότητας.

 

LIKE our CYPRUS JOBS page

LIKE our Nicosia JOBS page

LIKE our Limassol JOBS page

LIKE our Larnaca JOBS page

LIKE our Paphos JOBS page

LIKE our Famagusta JOBS page

Please follow and like us: