AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητούνται Οδηγοί Trailers

Salamis Shipping Services Ltd: Ζητούνται  Οδηγοί Trailers – Λεμεσός

SALAMIS SHIPPING SERVICES

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

Η Salamis Shipping Services Ltd ζητά να προσλάβει το πιο κάτω προσωπικό:

Οδηγούς για Trailers

• Απαραίτητη επαγγελματική άδεια οδηγού
• Προηγούμενη υπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια
• Καθαρό μητρώο

Aπολαβές/Ωφελήματα

Ο μισθός αναλόγως προσόντων και εμπειρίας, 13.5 μισθοί, ταμείο προνοίας και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το βιογραφικό τους στο email: c.zographou@salamis-tours.com

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 99536898

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικού χειρισμού.