AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code
Latest Jobs

Ζητείται Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια

Saint Panteleimon Clinic: Ζητείται Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια – Λευκωσία

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο νοσηλευτικής
 • Εγγραφή στο μητρώο νοσηλευτών Κύπρου
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
 • Γνώση αγγλικών
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 • Υποστήριξη στο τακτικό ιατρείο.
 • Ενημερώνει το βιβλίο μητρώου ασθενών και του χειρουργείου.
 • Παροχή υψηλού επιπέδου φροντίδας και νοσηλείας.
 • Συμμετέχει στα χειρουργεία είτε ως εργαλειοδότης/τρια είτε ως κίνηση ανάλογα με την εμπειρία που έχει.
 • Ελέγχει τις προμήθειες που αφορούν το ιατρείο και χειρουργείο.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση: saintpanteleimonclinic@gmail.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA