Monday , 22 July 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Προϊσταμένη/ος Γραφείου

Constantinou Bros Hotels: Ζητείται Προϊσταμένη/ος Γραφείου – Πάφος

Η εταιρεία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο, Κύπρο, ζητά να προσλάβει προσωπικό για τη στελέχωση των ξενοδοχειακών της μονάδων:

Προϊσταμένη/ος Γραφείου 

Περιγραφή Καθηκόντων

 • Γραμματειακή υποστήριξη

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων

 • Κάτοχος πτυχίου ή αντίστοιχης σχολής
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και  αγγλικής γλώσσας
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα
 • Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας
 • Άριστη γνώση Η/Υ

Η εταιρία προσφέρει

 • Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρείας
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Διαμονή και ημιδιατροφή
 • Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
 • Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στην κάτωθι διεύθυνση:

E-mail: hrelixirspa@cbh-cyprus.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM” 

CONSTANTINOU BROS HOTELS

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101 – ΠΑΦΟΣ

www.cbh-cyprus.com