Monday , 22 July 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Αχθοφόροι

Eurofresh Fruit & Vegetables Ltd: Ζητούνται Αχθοφόροι – Λευκωσία 

Ζητούνται Αχθοφόροι για την φρουταρία Bella Fruit στην Τσερίου.

Τηλ.: 22324224 (κ. Τάσος)