Monday , 22 July 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματειακό Προσωπικό (part-time)

Envirosafe Technologies Ltd: Ζητείται Γραμματειακό Προσωπικό (part-time) – Λευκωσία

Η εταιρεία Envirosafe Technologies Ltd, με έδρα την βιομηχανική Ιδαλίου, ζητά να προσλάβει γραμματειακό προσωπικό για μερική απασχόληση και δυνατότητα πλήρης απασχόλησης στο μέλλον.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο email: info@envirosafe.com.cy

Καθήκοντα:

1. Εξυπηρέτηση πελατών

2. Συντονισμός τμημάτων

3. Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και οργάνωσης

4. Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου

5. Ετοιμασία επιστολών/προσφορών

6. Έκδοση και καταχώρηση τιμολογίων

7. Οργάνωση γραφείου

8. Διαχείριση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Απαραίτητα προσόντα:

1. Πολύ καλό χειρισμό της αγγλικής γλώσσας (γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών θα θεωρηθεί προσόν)

2. Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας

3. Άριστη γνώση MS Office (outlook, excel, word)

4. Δεξιότητες στην επικοινωνία και αφοσίωση στην εξυπηρέτηση πελατών

5. Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητα και οργανωτικότητα

6. Πτυχίο ανώτερης / ανώτατης εκπαίδευσης ή σχολής γραμματέων, θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν

Προσφέρονται:

1. Αριθμός Ημερών Εργασίας: 5

2. Ωράριο Εργασίας: 08:00-13:00  

3. Μηνιαίος Μισθός (μεικτός): €600

4. Ικανοποιητικές αποδοχές

5. Ευκαιρίες ανέλιξης

6. Εκπαίδευση