Monday , 22 July 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Graphic Designer

Prospecta Development Ltd: Ζητείται Graphic Designer – Πάφος

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ

Η εταιρεία ανάπτυξης γης, Prospecta Development Ltd, με έδρα την Πάφο ζητά να προσλάβει για κάλυψη των αναγκών της:

GRAPHIC DESIGNER

 Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο Graphic Designer
  • Εξαιρετική Γνώση Σχεδιαστικών Προγραμμάτων,

Άριστη γνώση Adobe Suite, Photoshop, In Design, Illustrator

  • Γνώση Corel Draw & AutoCAD, θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Γνώσεις Social Media & Βασικές γνώσεις Web Design / Developing.
  • Άριστη γνώση Ελληνικής & Αγγλικής Γλώσσας

 

ΓΙΑ ΤHN ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΘΕΣH ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ:

  • Εξαιρετικά πακέτα αποδοχών αναλόγως προσόντων και πείρας
  • Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση

Βιογραφικό Σημείωμα να σταλεί στο ΦΑΞ 26-910157 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@prospectadevelopment.com

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν χειρισμού με απόλυτη εχεμύθεια.

Αποστόλου Παύλου 70, 8046 Πάφος, Τηλ.26 910313, 8000 4111