Monday , 17 June 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Ηλεκτρολόγος και Κοπέλα για το Γραφείο

 A.D.P. Electromechanical Ltd: Ζητούνται Ηλεκτρολόγος και Κοπέλα για το Γραφείο – Λευκωσία

Η εταιρεία μας ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν ηλεκτρολόγο για πλήρη απασχόληση (7:30-16:00) και μια κοπέλα για το γραφείο για μερική απασχόληση (ωράριο συζητήσιμο).

Απαιτούμενα Προσόντα:

Για τον ηλεκτρολόγο:

 • Εμπειρία πάνω σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
 • Καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άτομο δεκτικό να δουλέψει σε συνθήκες με πίεση

Για την γραφειακή εργασία:

 • Καλή γνώση MS Office
 • Καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
 • Επικοινωνιακή ικανότητα
 • Ευχάριστη προσωπικότητα
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Άτομο δεκτικό να δουλέψει σε συνθήκες με πίεση

Προσφέρουμε:

 • Καλό εργασιακό περιβάλλον
 • Εκπαίδευση
 • Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Απολαβές:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
 • 13ος
 • Ταμείο αδειών
 • Κοινωνική ασφάλιση

Τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων: 3/5/19, ώρα 16:00

Αποστολή Βιογραφικού Σημειώματος ηλεκτρονικά στο: adp.electromechanical.ltd@gmail.com

Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο τηλέφωνο: 22 264170 (Δευτέρα-Παρασκευή,8:00-16:00)