Sunday , 16 June 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αρχή Λιμένων Κύπρου: Θέσεις Εργασίας

Αρχή Λιμένων Κύπρου: Θέσεις Εργασίας – Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα

1.  Κενές Θέσεις Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας στην ΑΛΚ – Λεμεσός

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση πέντε κενών μόνιμων θέσεων Χειριστή Σταθμού Παρακολούθησης Ναυσιπλοΐας, για απασχόληση στο Λιμάνι Λεμεσού. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α5: €17.607,78 – 18.237,59 – 18.867,40 – 19.514,70 – 20.211,62 – 20.930,38 – 21.679,32 – 22.481,57 – 23.313,40 – 24.156,89 – 25.041,11 – 25.949,14 – 26.898,82 και Α7: €22.986,72
– 23.967,01 – 24.992,08 – 26.052,81 – 27.168,40 – 28.300,42 – 29.432,43 – 30.564,44 – 31.696,45 – 32.828,46 – 33.960,47 και Α9: €30.413,34 – 31.879,59 – 33.345,83 – 34.812,08 – 36.278,32 – 37.744,57 – 39.210,81 – 40.677,06 – 42.143,30 (Συνδυασμένες Κλίμακες).
Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Με το χέρι μέχρι τις 12:00’ το μεσημέρι της Παρασκευής, 03.05.2019 ή ταχυδρομικώς μεσφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 03.05.2019

Περισσότερα εδώ

2.  Κενές Θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού στην ΑΛΚ – Λευκωσία και Λάρνακα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση πέντε κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, τέσσερις για τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία και μία για το Λιμάνι Λάρνακας. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α2: €15.582,00 – 15.700,09 – 15.963,28 – 16.341,16 – 16.719,05 – 17.096,94 – 17.474,82 – 17.852,71 – 18.230,59 – 18.608,48 – 18.986,36 – 19.368,45 – 19.784,12 και Α5: €17.607,78 – 18.237,59 – 18.867,40 – 19.514,70 – 20.211,62 – 20.930,38 – 21.679,32 – 22.481,57 – 23.313,40 – 24.156,89 – 25.041,11 – 25.949,14 – 26.898,82 και Α7(ΙΙ): €22.986,72 – 23.967,01 – 24.992,08 – 26.052,81 – 27.168,40 – 28.300,42 – 29.432,43 – 30.564,44 – 31.696,45 – 32.828,46 – 33.960,47 –
35.092,48 – 36.224,49 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Με το χέρι μέχρι τις 12:00’ το μεσημέρι της Παρασκευής, 03.05.2019 ή ταχυδρομικώς μεσφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 03.05.2019

Περισσότερα εδώ

3.  Κενές Θέσεις Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού στην ΑΛΚ – Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από την Αρχή Λιμένων Κύπρου για την πλήρωση πέντε κενών μόνιμων θέσεων Βοηθού Λογιστικού Λειτουργού, τρείς για τα Κεντρικά Γραφεία της Αρχής στη Λευκωσία, μία για το Λιμάνι Λεμεσού και μία για το Λιμάνι Λάρνακας. Οι θέσεις είναι Πρώτου Διορισμού. Εγκεκριμένη μισθοδοτική κλίμακα: Α2: €15.582,00 –
15.700,09 – 15.963,28 – 16.341,16 – 16.719,05 – 17.096,94 – 17.474,82 – 17.852,71 – 18.230,59 – 18.608,48 – 18.986,36 – 19.368,45 – 19.784,12 και Α5: €17.607,78 – 18.237,59 – 18.867,40 – 19.514,70 – 20.211,62 – 20.930,38 – 21.679,32 – 22.481,57 – 23.313,40 – 24.156,89 – 25.041,11 – 25.949,14 – 26.898,82 και Α7(ΙΙ): €22.986,72 – 23.967,01 – 24.992,08 – 26.052,81 – 27.168,40 – 28.300,42 – 29.432,43 – 30.564,44 – 31.696,45 – 32.828,46 – 33.960,47 – 35.092,48 – 36.224,49 (Συνδυασμένες Κλίμακες).

Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που προβλέπονται από σχετικά νομοθετήματα της Αρχής. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Με το χέρι μέχρι τις 12:00’ το μεσημέρι της Παρασκευής, 03.05.2019 ή ταχυδρομικώς μεσφραγίδα ημερομηνίας το αργότερο τις 03.05.2019

Περισσότερα εδώ

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA