Monday , 17 June 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητείται Γραμματέας

T&K Prosperity Valuations LLC: Ζητείται Γραμματέας – Λευκωσία

Η Prosperity Valuations η οποία εδρεύει στη Λευκωσία ζητά να προσλάβει άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. H εταιρία μας είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στον τομέα εκτίμησης ακινήτων.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πολύ καλή γνώση Ελληνικού και Αγγλικού προφορικού και γραπτού λόγου
  • Άριστες οργανωτικές δεξιότητες
  • Απαιτούνται βασικές υπολογιστή και προγραμμάτων office
  • Κάτοχος πτυχίου ή πείρα σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

Καθήκοντα:

  • Ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και γενικά καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης
  • Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
  • Ορθογραφικός και συντακτικός έλεγχος κειμένων

Δεξιότητες /Ικανότητες

  • Διάθεση για συνεχή εκπαίδευση
  • Πολύ καλή επικοινωνιακή ικανότητα στο τηλέφωνο,email και διαπροσωπικές σχέσεις.
  • Ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και ικανότητα για εργασία σε ένα ομαδικό περιβάλλον.

Η θέση είναι μερικής απασχόλησης με ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές αναλόγως πείρας/προσόντων με καλές προοπτικές ανέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs@prosperity.cy.net με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA