Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

ΣΠΑΒΟ: Θέση Εργασίας

ΣΠΑΒΟ: Θέση Εργασίας – Λευκωσία

Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), ένας μη κυβερνητικός – εθελοντικός οργανισμός, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέλημά του να βοηθά τους συνανθρώπους μας που αντιμετωπίζουν ενδοοικογενειακή βία, ζητά να προσλάβει έμπειρο και δυναμικό Επιχειρησιακό Διευθυντή, με έδρα τη Λευκωσία.

Η ΘΕΣΗ

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΠΑΒΟ και θα έχει ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του Συνδέσμου και την επίτευξη των στρατηγικών του προτεραιοτήτων. Μεταξύ άλλων, τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:

 • Συντονισμό και διασφάλιση υλοποίησης αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των επιμέρους επιτροπών σε σχέση με θέματα προσωπικού και πολιτών
 • Να ετοιμάζει εκθέσεις και εισηγήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Να καταρτίζει επιχειρησιακά σχέδια για επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού στα προκαθορισμένα χρονικά πλαίσια.
 • Να σχεδιάζει και να συντονίζει την οργάνωση των εργασιών, των λειτουργιών, των προγραμμάτων και των εσωτερικών διαδικασιών προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.
 • Να διασφαλίζει την βέλτιστη διαχείριση όλων των πόρων του οργανισμού.
 • Να διασφαλίζει υψηλά επίπεδα απόδοσης του προσωπικού με εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
 • Να προάγει πνεύμα ομαδικότητας, καλής συνεργασίας, συνέπειας και υπευθυνότητας μέσα στο προσωπικό του συνδέσμου
 • Να προάγει το καλό όνομα του συνδέσμου διατηρώντας ψηλά επίπεδα επαγγελματικής συμπεριφοράς.
 • Να λαμβάνει μέρος σε συναντήσεις με αρμόδιες αρχές και άλλους φορείς όποτε χρειαστεί.
 • Να οργανώνει την κατάρτιση ατόμων που ενδιαφέρονται για παροχή εθελοντικής βοήθειας στο Σύνδεσμο.
 • Να συμβάλει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμοδίων αρχών και των πολιτών για το κοινωνικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας
 • Συντονισμό και προετοιμασία προκηρύξεων / διαγωνισμών / προσφορών / αγορών εξοπλισμού / λογισμικών / υπηρεσιών / έργων, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Συνδέσμου και έπειτα από εμπεριστατωμένες έρευνες αγοράς και διενέργεια σχετικών μελετών
 • Διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Προώθηση της εταιρικής εικόνας του Συνδέσμου και εφαρμογή αποτελεσματικής και επικοινωνιακής στρατηγικής μέσα από στοχευμένες δημοσιεύσεις, ανακοινώσεις  και αγγελίες τόσο στην εταιρική ιστοσελίδα όσο και στον τύπο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
 • Διοργάνωση και συντονισμό εκδηλώσεων του Συνδέσμου

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πανεπιστημιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
 • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θεωρείται επιπρόσθετο προσόν
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε διοικητική θέση ευθύνης
 • Προγραμματισμός και οργανωτικές ικανότητες
 • Επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα εκπροσώπησης του Συνδέσμου
 • Άριστη γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, σε γραπτό και προφορικό λόγο
 • Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικών συστημάτων.

ΑΠΟΛΑΒΕΣ

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων αναλόγως των προσόντων και της σχετικής εργασιακής εμπειρίας

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση supervisor@domviolence.org.cy. το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 13:00, σημειώνοντας τον τίτλο της θέσης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση «Επιχειρησιακός Διευθυντής- ονοματεπώνυμο αιτητή».

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA