Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Αντώνης Λοΐζου & Associates Ltd: Θέση Εργασίας

Αντώνης Λοΐζου & Associates Ltd: Ζητείται Λειτουργός Διαχείρισης Ακινήτων – Πάφος

Η εταιρεία Αντώνης Λοΐζου & Associates Ltd ζητά Λειτουργό Διαχείρισης Ακινήτων στα γραφεία μας στην Πάφο.

Καθήκοντα:

  • Παρακολούθηση και εφαρμογή όρων των συμβάσεων μίσθωσης, και διεκπεραίωση ενεργειών για διαχείριση ενοικίων.
  • Διεκπεραίωση οικονομικών ενεργειών συλλογής ενοικίων και κοινοχρήστων, περιλαμβανομένης της παρακολούθησης τραπεζικών λογαριασμών, έλεγχος και έκδοση τιμολογίων και αποδείξεων, οικονομικού προγραμματισμού, και ενημέρωσης ενδιαφερομένων προσώπων.
  • Διεξαγωγή σχετικών ενεργειών για τη συλλογή εγγράφων σχετικών με το ακίνητο υπό διαχείριση
  • Διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων, λήψη ενεργειών για θέματα ασφάλειας και υγείας σε οικοδομές, και εφαρμογή προγράμματος συντήρησης με εξωτερικούς συνεργάτες, παρακολούθηση και συντονισμός σχετικών ενεργειών.
  • Ετοιμασία προδιαγραφών και προκαταρτική κοστολόγηση εργασιών. Ετοιμασία εγγράφων και διεκπεραίωση προκήρυξης προσφορών, αξιολόγησης, και ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συνεργάτες
  • Εκτέλεση οποιαδήποτε άλλων συναφών καθηκόντων που δύναται να ανατεθούν από τον Προϊστάμενο Διαχείρισης Ακινήτων

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα (BA/BSc) σε Πολιτική Μηχανική, Αρχιτεκτονική, Διαχείριση / Εκτίμηση Ακινήτων ή σε άλλο συναφή τομέα
  • Δεξιότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης, με έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών
  • Αποτελεσματική διαχείριση εργασιακού χρόνου, περιλαμβανομένης λήψης αποφάσεων, εξεύρεσης και καταγραφής πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων
  • Yψηλό επίπεδο γνώσεων MS Office, Αγγλικής και Ελληνικής γλώσσας.

Aπολαβές:
Προσφέρεται πακέτο βασικού μισθού, επιμέρους φιλοδώρημα βάση απόδοσης, καθώς και ένταξη στο Ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα Ασφάλισης της Εταιρείας.
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας στο jobs@aloizou.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”
Να σημειωθεί ότι θα ενημερωθούν μόνο όσοι θα κληθούν στο στάδιο των συνεντεύξεων.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA