Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ: Θέση Εργασίας

Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ: Ζητείται Εργάτης – Λεμεσός

Η εταιρεία Stelmeco Ltd, μέλος των εταιρειών της Φάνος Ν. Επιφανίου Δ.Ε. Λτδ ζητά να προσλάβει εργάτη για το εργοστάσιο της στην Βιομηχανική Περιοχή του Αγίου Συλά στη Λεμεσό.

Κύρια Καθήκοντα

  • Χρήση μηχανής κοπής και διαμόρφωσης σιδηροδοκών.
  • Παραλαβή και αποθήκευση πρώτων υλών.
  • Ετοιμασία παραγγελιών και φόρτωση εμπορευμάτων προς τον πελάτη.

Κύρια Προσόντα

  • Απόφοιτος Λυκείου ή Τεχνικής Σχολής.
  • Εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και καλή γνώση αγγλικής γλώσσας.
  • Καλές γνώσεις Η/Υ.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο hr@epiphaniou.com με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM – ΕΡΓΑΤΗΣ” ή στο φαξ 22431534 μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018. Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας και προσόντων.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Σημείωση
Θα ειδοποιηθούν μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA