Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

3 νέες θέσεις συνεργασίας σε νέους / νέες (προηγούμενη εμπειρία δεν είναι απαραίτητη)

3 νέες θέσεις συνεργασίας σε νέους / νέες (προηγούμενη εμπειρία δεν είναι απαραίτητη) – Λάρνακα

Η εταιρεία μας με έδρα την Λάρνακα προσφέρει 3 νέες θέσεις συνεργασίας σε νέους / νέες (προηγούμενη εμπειρία δεν είναι απαραίτητη)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας, άριστες ικανότητες επικοινωνίας, να είναι δυναμικοί και μεθοδικοί και να έχουν κριτική σκέψη και αντίληψη.

Αρμοδιότητες :

  • Επικοινωνία με πελάτες
  • Παρακολούθηση ανταγωνισμού
  • Οργάνωση και Συμμετοχή στο σχεδιασμό ενεργειών του γραφείου
  • Δημιουργία αναφορών
  • Στοχευμένη ανάπτυξη του πελατολογίου

Στους νέους συνεργάτες προσφέρονται , ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον, με πλήρης και αμειβόμενη εκπαίδευση και την δυνατότητα προαγωγής.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Βιογραφικά αποστέλλονται στο advertising.cy@gmail.com  μέχρι  05/12/2018.

(AD-P-19)

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA