Sunday , 19 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Απολλώνειο Ιδιωτικό Νοσοκομείο: Θέση Εργασίας

Apollonion Private Hospital: Ζητείται Λειτουργός Λογιστηρίου – Λευκωσία

Καθήκοντα:

 • Εκτέλεση  λογιστικών πράξεων για την διεκπεραίωση  των εργασιών σε σχέση με τις υπάρχουσες κυβερνητικές νομοθεσίες και απαιτήσεις, καθώς και βάση των εσωτερικών εγκεκριμένων διαδικασιών του Νοσοκομείου.
 • Προετοιμασία ΦΠΑ, VIES και άλλων νομικών υποχρεώσεων
 • Καταχώρηση τιμολογίων
 • Συμψηφισμός τραπεζιτικών λογαριασμών
 • Συμψηφισμός προμηθευτών
 • Λογιστικές εγγραφές, ταμειακών ροών και πωλήσεων.
 • Συνεργασία  με εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κάτοχος συναφούς πανεπιστημιακού τίτλου / συναφής τίτλου
 • Κάτοχος LCCI Higher / συναφής τίτλου
 • Γνώση του ERP Navision θα θεωρηθεί σημαντικό επιπλέον προσόν
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών ως βοηθός  λογιστηρίου
 • Εξαιρετικό επίπεδο γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα.
 • Άριστη γνώση Microsoft Office –  Word, Excel, κτλ. (τύπων και διαμόρφωσης υπολογιστικών φύλλων)

Επαγγελματικές Ιδιότητες/Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα
 • Εμπιστευτικότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Τήρηση χρονοδιαγραμμάτων και προθεσμιών

Ανταγωνιστικό πακέτο ανταμοιβής αναλόγως των προσόντων.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους σημειώματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@apollonion.com.cy αναγράφοντας στο πεδίο «Subject» τον κωδικό της θέσης (A.H.1118 – ANERGOSJOBS.COM). Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών Παρασκευή 16/11/2018 και η ώρα 14:00.

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA