Monday , 20 May 2019
AD 3 code
AD 4 code
AD 6 code
AD 7 code
AD 8 code

Ζητούνται Νοσηλευτές

Mediterranean Hospital of Cyprus: Ζητούνται Νοσηλευτές – Λεμεσός

Το Νοσοκομείο Mediterranean, μέσα στα πλαίσια ανάπτυξής του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει εξειδικευμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό για το ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑπλήρους απασχόλησης.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το άτομο που θα προσληφθεί θα αναφέρεται στην Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ τετραετούς φοίτησης στον τομέα της Νοσηλευτικής
  • Δυνατότητα εργασίας σε σύστημα βάρδιας / 6-ήμερη απασχόληση
  • Επιθυμητό τουλάχιστον δύο έτη εμπειρία σε αντίστοιχο τμήμα
  • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας
  • Αντίστοιχη απασχόληση π.χ σε γηριατρικό τμήμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού αναφέροντας τον τίτλο της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, 2018.

Νοσοκομείο Mediterranean , Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Στυγός 9, 3117 Λεμεσός,

τηλ: 25-200111/112

φαξ: 25-200071

email: hr@medihospital.com.cy με τίτλο:”ANERGOSJOBS.COM”

 

CLICK HERE TO FIND JOBS IN CYPRUS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN NICOSIA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LIMASSOL

CLICK HERE TO FIND JOBS IN LARNACA

CLICK HERE TO FIND JOBS IN PAPHOS

CLICK HERE TO FIND JOBS IN FAMAGUSTA